Page 9 - Moja POHODA Leto 2011
P. 9

Moja POHODA 7

        prednastavené zaokrúhlenie DPH, resp. celkovej
        čiastky. Úprava bude mať vplyv iba na aktuálne
        vytváraný doklad.                              Vybrať formu úhrady pomocou tlačidiel
                                              je hlavne pri práci s dotykovým displejom
                                              pohodlné.
        ako?   Na dotykovom displeji je možné
        pre úpravu zaokrúhlenia dokladu využiť povel
        Zaokrúhliť pod tlačidlom Funkcie 2.

        novinka   Pre pohodlnejšiu prácu
        v dialógovom okne Vyúčtovanie predaja
        prostredníctvom dotykového displeja bol
        výklopný zoznam s výberom formy úhrady
        nahradený tlačidlami s jednotlivými formami.
        novinka  Panel členení zrýchli orientáciu
        v skladoch a výber tovaru do predajného
        dokladu. Konkrétnu položku nie je potrebné
        hľadať v celom aktuálne vybranom sklade, ale
        v jeho jednotlivých úrovniach.
        ako?   Panel s členením skladu sa zobrazí
        v novom okne po kliknutí na ikonu  na
        štandardnej lište alebo po použití klávesovej
        skratky CTRL+P. Na dotykovom displeji je možné
        ho vyvolať pomocou povelu Panel členení pod
        tlačidlom Funkcie 2.

        Okno zobrazuje členenie aktuálne vybraného
        skladu. So zmenou skladu sa zmení i zobrazené
        členenie. Pre výber skladu slúži i naďalej
        výklopný zoznam v pravej časti agendy Kasa
        Online, resp. Predaj.
        ako?   Prepínať sa medzi oknom Panel
        členení a agendou Kasa Online, resp. Predaj
        môžete myšou alebo klávesovou skratkou
        ALT GR+T.

        novinka   Pre agendu Kasa Online
        bola pridaná možnosť nastavenia klienta
        terminálového servera.

        Týmto nastavením jednoznačne priradíte jed- Zobrazený panel členení zodpovedá aktuálne vybranému skladu. Ak zmeníte sklad, uvidíte
        notlivým Kasám klienta terminálového servera.  členenie novo vybraného skladu. Okno Panel členení môžete ľubovoľne posúvať.
        Pri spustení Kasy Online vzdialeným prístupom
        vďaka tomu POHODA rozozná klienta terminálo-
        vého servera a hneď spustí príslušnú Kasu.

        ako?   V agende Nastavenie/Kasy najprv
        zaškrtnite voľbu Použiť ako klient Terminal
        Serveru a potom použite tlačidlo Načítať. Dôjde
        k načítaniu názvu klienta a terminálového
        servera, na ktorom má byť Kasa Online
        spustená.

        ako?   V prípade, že už nebudete chcieť
        agendu Kasa Online používať na terminálovom
        serveri, odškrtnite voľbu Použiť ako klient
        Terminal Serveru a tlačidlom Načítať znovu
        načítate názov konkrétneho počítača, na ktorom
        má byť agenda Kasa Online spustená.
        V prípade operačného systému Windows XP nie  Pre nastavenie Kasy Online ako klienta terminálového servera použite voľbu a tlačidlo v agende
        je možné načítať klienta terminálového servera,  Nastavenie/Kasy.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14