Page 10 - Moja POHODA Leto 2011
P. 10

8 www.pohoda.sk

        pretože táto funkcia nie je týmto operačným
        systémom podporovaná.

        novinka   Odteraz si môžete nastaviť
        podfarbenie editovateľných polí pre agendu
        Predaj programu POHODA Kasa.

        ako?   V agende Užívateľské nastavenie
        v sekcii Ostatné zaškrtnite voľbu Nastaviť farbu
        pozadia editovateľných polí a z výklopného
        zoznamu si vyberte farbu podľa svojho
        uváženia.

        novinka  Ponuku tlačových zostáv v agende
        Predaj programu POHODA Kasa, resp.
        v agende Kasa Online rozšírili zostavy Dodací
        list (anglicky) a Dodací list (nemecky).
                             Editovateľným políčkom v agende Predaj môžete nastaviť farbu podľa vlastného výberu.
        HOMEBANKING

        novinka  Spektrum možností
        automati ckého párovania dokladov rozšírilo
        párovanie pohľadávok podľa zhodného
        variabilného symbolu.

        Pokiaľ máte teraz viacero zhodných pohľadávok
        s rovnakým variabilným symbolom a čiastka
        úhrady sa zároveň líši od čiastky na doklade,
        nedochádza k automati ckému párovaniu plati eb.
        Vďaka novej voľbe môže POHODA automati cky
        zlikvidovať pohľadávky s rovnakým variabilným
        symbolom do čiastky úhrady uvedenej na
        výpise. Pri poslednom doklade teda vykoná iba
        čiastočnú likvidáciu. Likvidácia sa vykonáva od
        dokladu s najstarším dátumom splatnosti .

        ako?   Voľbu Párovanie podľa zhodného  Pokiaľ chcete, aby sa doklady párovali podľa zhodného variabilného symbolu, zaškrtnite pri
                             používaných bankových službách zodpovedajúcu voľbu v agende Homebanking.
        VS nájdete pri jednotlivých bankách, resp.
        bankových službách v agende Nastavenie/
        Homebanking.

        novinka   POHODA teraz podporuje
        elektronický platobný styk s bankou HSBCnet.

        ako?   Nastavenie tejto služby vykonáte
        v agende Nastavenie/Homebanking zvolením
        služby formát Multi Cash.

        INTERNETOVÉ OBCHODY

        novinka   Komunikácia programu POHODA
        so všeobecným internetovým obchodom bola
        rozšírená o FTP klienta, ktorý umožní odoslať
        obrázky a ďalšie súbory súvisiace s ponúkaným
        tovarom do Vášho e-shopu.

        ako?   Pre nastavenie FTP klienta pribudla
        v agende Internetové obchody/Nastavenie
        internetových obchodov pri type Všeobecný
        internetový obchod nová záložka s názvom FTP  Nastavenie FTP klienta ku svojim e-shopom vykonáte na novej záložke v agende Internetové
        klient. Tu vyplníte všetky potrebné údaje, napr.  obchody.
        adresu FTP servera, port, užívateľské meno
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15