Page 7 - Moja POHODA Leto 2011
P. 7

Moja POHODA 5

        pracuje rovnako ako so šablónami v ostatných
        agendách.

        novinka   Do agendy Predajky boli doplnené
        poštové tlačové zostavy.

        novinka   Pri vytváraní prevodky z príjemky
        alebo prijatej objednávky Vám teraz POHODA
        ponúkne vloženie zásoby do prevodky
        v čiastočnom množstve, pokiaľ nie je z vybranej
        zásoby na sklade dostatočné množstvo.        PERSONALISTIKA
        A MZDY


        novinka   Do agendy Personalisti ka boli
        pridané poštové zostavy: ští tky adries, obálky
        a poštový podací hárok.

        novinka   Každému zamestnancovi v agende
        Personalisti ka môžete zadať e-mailovú adresu.
        E-mailové adresy svojich zamestnancov tak
        môžete mať na jednom mieste s ich ďalšími
        kontaktnými údajmi. Môžete ich využiť takti ež
        pre komunikačné funkcie vstavané v programe
        POHODA, napr. pre odoslanie výplatného
        listu vo formáte PDF všetkým (vybraným)
        zamestnancom naraz. Každý z nich samozrejme
        do svojej e-mailovej schránky dostane len svoj
        výplatný list.
                             E-mailovú adresu zamestnanca vyplňte do sekcie Osobné údaje na záložke Zamestnanec.
        novinka   So štvoricou nových povelov
        v agende Personalisti ka si uľahčíte
        komunikáciu so zamestnancami:

         Pomocou povelu Nový hovor zobrazíte
         dialógové okno na vytáčanie telefónnych                  Po kliknutí na tlačidlo Hromadná správa
                                              sa otvorí súbor Email.txt s e-mailovými
         čísel cez modem.                              adresami vybraných zamestnancov.
         Povelom Nová správa založíte novú správu
         elektronickej pošty vo svojom východiskovom
         poštovom programe.

         Povel Hromadná správa vytvorí súbor
         Email.txt obsahujúci elektronické adresy
         vybraných zamestnancov. V dialógovom
         okne, ktoré sa zobrazí po použití tohto
         povelu, otvoríte vytvorený súbor kliknutí m
         na tlačidlo Hromadná správa. Súbor sa
         automati cky uloží do zložky Log v zložke
         programu POHODA.                           V ponuke Záznam v agende Personalisti ka nájdete
                                           nové povely pre komunikáciu so zamestnancami.
         Prostredníctvom povelu Adresy do Outlooku
         skopírujete adresy zamestnancov do
         kontaktov v aplikácii Microsoft Outlook.
         V ponuke zobrazeného dialógového okna je
         možné zvoliť, či chcete kopírovať aktuálny
         záznam, na ktorom máte kurzor, alebo
         vybraný zoznam zamestnancov.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12