Page 3 - Moja POHODA Leto 2011
P. 3

OBSAH


        2 Novinky vo verzii Máj 2011
                                           Ing. Ladislav Balažovič | konateľ
        13 ISCP Report TREXIMA

        14 Zaujíma nás, čo si myslíte

        16 Zo života s daňovou kontrolou


                         Vážený zákazník,
                         ani sme sa nenazdali a po novom roku tu máme jar a s ňou slnečné a príjemné dni. Čas
        14                ubehol veľmi rýchlo a nie je tomu inak ani v oblasti vývoja a programovania. A tak, ako aj
                         po iné roky, prichádzame po Januárovej verzii s novou verziou Máj 2011. Po legislatí vnych
                         zmenách a úpravách v Januárovej verzii sa opäť dostali na rad novinky a funkcionality, ktoré
                         Vám spríjemnia a urýchlia prácu v ekonomickom systéme POHODA.

                         Podrobný popis noviniek v jednotlivých oblasti ach si môžete prečítať na ďalších stránkach
                         časopisu Moja POHODA Máj 2011.
        16
                         Novinky v oblasti skladového hospodárstva určite potešia zákazníkov s rozsiahlymi
                         individuálnymi cenovými zľavami, kedy nová funkcionalita hromadného kopírovania
                         individuálnych zliav v adresári zefektí vni ich prácu s cenotvorbou. Novinkou a príjemným
                         prekvapením je aj textový režim vkladania zásob, ktorý urýchli administratí vu predaja
                         a dovolí realizovať vystavenie faktúr bez potreby evidenčného naskladnenia alebo
                         vyskladnenia zásob do záporného stavu.

                         V oblasti účtovníctva si ekonómovia pri časovo náročnej dokladovej kontrole účtovania
                         určite ocenia nové kontrolné zostavy na zdanenie a zaúčtovanie záloh, a ti ež zaúčtovanie
                         výnosov. Na svoje si prídu aj personalisti v oblasti komunikácie so zamestnancami.

                         Po uzávierke CD Máj 2011 sa s elánom a novými víziami môžeme pusti ť do ďalšieho
                         programového vývoja. Našim cieľom je neustále skvalitňovanie nielen funkcionality
                         produktov, ale aj poskytovaných služieb, teda našej kompletnej ponuky. Z uvedeného dôvodu
                         sme sa rozhodli pre malý prieskum Vašich názorov, a to formou dotazníka v Zákazníckom
                         centre. Bolo nám jasné, že sa v záplave všemožných prieskumov púšťame do celkom
                         riskantného podniku. I preto nás nakoniec prekvapil Váš veľký záujem a množstvo odpovedí.

                         Niekoľko kľúčových otázok z dotazníka sme okomentovali v tomto časopise. Pokiaľ Vás
                         zaujímajú podrobnejšie výsledky prieskumu, prehliadnite si štati sti ky a grafy v Zákazníckom
                         centre. V drvivej väčšine boli odpovede týkajúce sa Vašej spokojnosti kladné, za čo Vám
                         ďakujeme. Veľmi si to vážime. Negatí vnym ohlasom, ktoré sa tu a tam objavili, sa budeme
                         pocti vo venovať a riešiť ich.

                         Rád by som touto cestou poďakoval každému, kto sa nášmu dotazníku venoval, našiel si čas
                         a chuť podeliť sa o svoje názory a odpovede. V diskusii s Vami chceme naďalej pokračovať.

                         Prajem Vám krásne jarné dni a príjemné POHODOVÉ leto. Veď čas tak rýchlo beží, že nám
                         leto za chvíľu zaklope na dvere ...        Moja POHODA
        Máj 2011 | release 9800        STORMWARE s.r.o., Matúšova 48,
        811 04 Brati slava, tel.: 02/59 42 99 11,
        info@stormware.sk, www.stormware.sk
        foto | archív STORMWARE
   1   2   3   4   5   6   7   8