Page 7 - Moja POHODA Leto 2017
P. 7

Moja POHODA 5





     na hodnotu základu dane. Vždy teda platí,
     že sadzba 0 % v adresári má prednosť pred
     nastavením sadzby priamo na zásobe v poli
     DPH nákup a DPH predaj. To sa týka všetkých
     zásob, teda i s typom Textová.
     Sadzba 0 % sa automaticky nastaví pre nové
     doklady. Ak vytvárate doklad prenosom,
     hodnoty DPH sa prevezmú zo zdrojového
     dokladu (napr. z prijatej objednávky do
     výdajky).

     Pri dokladoch, ktoré vstupujú do režimu
     MOSS a Registrácia DPH v EU, sa pre skladové
     položky dopĺňajú sadzby podľa nastavenia pre
     tieto režimy. Sadzba 0 % v poli DPH text/sklad
     v adresári na tieto doklady nemá vplyv.

     PERSONALISTIKA A MZDY           Ak pri adrese vyplníte DPH 0 %, premietne sa táto sadzba tiež do všetkých zásob vložených s
                           danou adresou.


     Do programu POHODA sme pridali novú
     agendu Oznámenie zamestnávateľa, do
     ktorej sa automaticky vytvárajú záznamy
     pre tlačivo s rovnomenným názvom. Vďaka
     tejto agende získate prehľad o vytvorených
     podaniach i o spôsobe ich podania.

     Novú agendu Oznámenie zamestnávateľa
     nájdete v ponuke Mzdy/Výkazy. Do tejto
     agendy sa záznamy vypĺňajú priamo z agendy
     Pracovné pomery.


     Najprv v agende Pracovné pomery vykonajte
     výber zamestnancov, za ktorých chcete
     oznámenie spracovať (v opačnom prípade
     by do oznámenia vstúpili všetci zamestnanci,
     ktorí majú za zvolený mesiac oznamovaciu
     povinnosť). Označte ich stlačením klávesov  Pred spracovaním oznámenia vyberte zamestnancov, za ktorých chcete vytvoriť podanie.
     ALT+X alebo dvojklikom myši. Následne
     kliknite myšou na záhlavie prvého stĺpca
     v tabuľke s označením X a zvoľte záložku Moje
     označené. Tým dôjde k výberu požadovaných
     záznamov. Následne zvoľte povel Záznam/
     Vytvorenie/Oznámenie zamestnávateľa…
     a v Sprievodcovi pre vytvorenie Oznámenia
     zamestnávateľa vyberte Druh oznámenia
     a Mesiac, za ktorý chcete oznámenie vytvoriť.


                                              V Sprievodcovi pre vytvorenie
     Po dokončení sprievodcu sa otvorí nová                      Oznámenia zamestnávateľa
     agenda Oznámenie zamestnávateľa                          zadáte všetky potrebné údaje.
     s vygenerovaným oznámením pre vybraných
     zamestnancov. Oznámenie generuje POHODA
     pre každú zdravotnú poisťovňu zvlášť. Údaje
     o jednotlivých oznamovacích povinnostiach
     sa zobrazia na záložke Položky. Názvy
     jednotlivých stĺpcov zodpovedajú poliam na
     tlačive.
     Oznámenie zamestnávateľa môžete podať buď
     elektronicky, alebo písomne.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12