Page 6 - Moja POHODA Leto 2017
P. 6

4 www.pohoda.sk

     pri všetkých zdrojových dokladoch zhodný.
     Prípadnú ručnú úpravu dátumu je potrebné
     vykonať priamo na vytvorených interných
     dokladoch.                                    V sprievodcovi Vymeranie
                                              a odpočet DPH nájdete teraz
                                              ďalšiu stranu, kde sa zobrazí
     Sprievodcu Vymeranie a odpočet DPH sme                      výsledok vymerania DPH.
     ďalej rozšírili o ďalšiu stranu, ktorá zobrazí
     výsledok vymerania DPH. Poskytne informácie
     o počte vytvorených dokladov a prípadných
     dôvodoch, prečo pri niektorých dokladoch
     nebolo vymeranie DPH vykonané.


     Hromadné vymeranie DPH využijete najmä
     v prípade, ak potrebujete vykonať vymeranie
     väčšieho počtu dokladov s rovnakým
     dátumom vzniku daňovej povinnosti, resp.
     dátumom odpočtu.     Využívate často funkciu Stále platby…
     v agende Ostatné pohľadávky a Ostatné
     záväzky? V programe POHODA sme túto
     funkciu teraz pridali tiež do agendy Prijaté
     zálohové faktúry a Vydané zálohové faktúry.

     Povel Stále platby… nájdete v menu Záznam
     vo vyššie uvedených agendách. Funkcia
     umožňuje hromadne vystaviť pravidelne sa
     opakujúce platby podľa zadaných kritérií.

     ADRESÁR     Už od rel. 11300 Vám POHODA umožňuje
     nastaviť východiskovú sadzbu DPH pre
     textové položky v agende Adresár. Po novom
     nastavíte východiskovú sadzbu 0 % tiež
     pre skladové položky. Túto novinku určite
     oceníte, ak obchodujete so zahraničnými  Pri dokladoch vytvorených hromadným vymeraním DPH môžete upraviť dátum ručne priamo
     partnermi.                 v agende Interné doklady.


     Pôvodné pole Východisková sadzba DPH sme
     premenovali na DPH text/sklad, ktoré teraz
     obsahuje rovno dve polia. Do prvého môžete
     z výklopného zoznamu vložiť východiskovú
     sadzbu DPH pre textové položky, tj. pre tie,
     ktoré do dokladov zapisujete ručne. Ak pri
     adresách v staršej verzii máte vyplnené
     sadzby, tak sa automaticky prenesú prevodom
     do poľa DPH text.


     V druhom poli DPH text/sklad môžete
     z výklopného zoznamu vybrať sadzbu DPH
     0 %. Ak je táto sadzba pri adrese vyplnená,
     budú mať všetky zásoby vložené do dokladu
     spolu s touto adresou DPH 0 %, cenu zásoby
     POHODA prevezme z poľa Nákupná, resp.
     Predajná, prípadne z nastavenia zliav v agende  Východiskovú sadzbu DPH 0 % nastavíte teraz i pre skladové položky.
     Zásoby. V prípade, že máte ceny vrátane
     DPH, tak sa do dokladu čiastky prepočítajú
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11