Page 4 - Moja POHODA Leto 2017
P. 4

2 www.pohoda.sk
     Novinky vo verzii Leto 2017
     JEDNODUCHÉ
     ÚČTOVNÍCTVO
     V jednoduchom účtovníctve sme s platnosťou
     od 1. 1. 2017 pridali nové typy predkontácií
     pre zadanie záväzkov z odvodov podnikateľa
     na zdravotné a sociálne poistenie. Zároveň
     boli k novým predkontáciám pridané
     i špeciálne predkontácie pre platby kartou  Nové typy predkontácií v agende Predkontácia využijete pre zadanie záväzkov z odvodov
     typu VC – peniaze na ceste.        podnikateľa na zdravotné a sociálne poistenie.
     Použitie nových predkontácií Vám výrazne
     zjednoduší vyplnenie prílohy č. 2 v daňovom
     priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby
     typu B.


     Nové predkontácie typu V odvody podnikateľ
     SP poistné a VC odvody podnikateľ SP
     poistné – peniaze na ceste použijete tak pre
     poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa
     § 6 ods. 1 a 2 zákona zaplatené v príslušnom
     zdaňovacom období, ako aj pre nedoplatky
     za predchádzajúce obdobia. Predkontácie
     vstupujú do tlačovej zostavy Podklady pre
     daňové priznanie, ktorú nájdete v agende
     Účtovníctvo/Daň z príjmov/Daň z príjmov
     v JÚ, do riadkov Sociálne a zdravotné poistenie
     a Poistné podnikateľa na sociálne poistenie
     a následne ovplyvnia vyplnenie riadku 12
     prílohy č. 2 (Údaje na účely sociálneho
     poistenia a zdravotného poistenia) v daňovom
     priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.     Nové predkontácie typu V Odvody podnikateľ
     ZP preddavky a VC Odvody podnikateľ ZP
     preddavky – peniaze na ceste použijete
     pre preddavky na zdravotné poistenie
     z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona
     zaplatené v príslušnom zdaňovacom období.  Nové predkontácie Vám zjednodušia vyplnenie prílohy č. 2 v daňovom
     Predkontácie vstupujú do tlačovej zostavy  priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.
     Podklady pre daňové priznanie, ktorú rovnako
     nájdete v agende Účtovníctvo/Daň z príjmov/
     Daň z príjmov v JÚ, do riadkov Sociálne
     a zdravotné poistenie, Poistné podnikateľa na
     zdravotné poistenie a riadku Z toho preddavky
     na zdravotné poistenie a následne ovplyvnia
     vyplnenie riadkov 14 a 15 prílohy č. 2 (Údaje
     na účely sociálneho poistenia a zdravotného
     poistenia) v daňovom priznaní k dani z príjmov
     fyzickej osoby typu B.


     Nové predkontácie typu V Odvody podnikateľ
     ZP ostatné a VC Odvody podnikateľ ZP
     ostatné – peniaze na ceste použijete pre
     nedoplatky na zdravotné poistenie za
   1   2   3   4   5   6   7   8   9