Page 3 - Moja POHODA Leto 2009
P. 3

Moja POHODA 01                                        Ing. Petr Klička | generálny riaditeľ                      Vážený zákazník,

                      ubehlo niekoľko mesiacov a do Vašej schránky prišla v rámci zákazníckej podpory SERVIS
                      2009 zásielka s ďalšou základnou verziou ekonomicko-informačného systému POHODA,
                      tento krát s názvom Máj 2009, release 9200. Pravdepodobne ste očakávali tradičnú
                      podobu zásielky s CD, sprievodným listom a s prehľadom noviniek v novej verzii. Nebojte sa,
                      o nič z toho neprídete, práve naopak. Pretože by sme chceli, aby sa POHODA stala naozaj
                      Vašou POHODOU, rozšírili sme prehľad noviniek o ďalšie informácie, zaujímavosti a tipy
                      pre efektívnejšie využitie nielen samotného programu POHODA, ale i Vášho času, peňazí
                      a ďalších zdrojov.

                      Posledné stránky tohto magazínu patria informačnému systému POHODA SQL. Postupne
                      Vám predstavíme jeho výhody, ktoré môžu byť zaujímavé i pre menšie spoločnosti. Tento
                      krát padla voľba na voliteľné parametre a administráciu užívateľských práv.

                      Hlavným účelom tejto zásielky však naďalej zostáva, aby sa Vám do rúk dostala nová verzia
                      programu POHODA a prehľad noviniek a zmien v tejto verzii.

                      Prajem Vám príjemnú prácu s novou POHODOU a taktiež krásne leto.     Moja POHODA            OBSAH
     Máj 2009 | release 9200                            08
                      02 Novinky vo verzii Máj 2009
     STORMWARE s.r.o., Matúšova 48,
     811 04 Bratislava, tel.: 02/59 429 911, 06 POHODA a FastCentrik sa podporujú
     info@stormware.sk, www.stormware.sk
     foto | archív STORMWARE      07 POHODA SQL sa dokáže prispôsobiť
   1   2   3   4   5   6   7   8