Page 10 - Moja POHODA Leto 2009
P. 10

08 WWW.POHODA.SK     Seminár POHODA SQL                       NAJBLIŽŠIE TERMÍNY
                                      11. 05. Bratislava
     Nechajte si predstaviť vlastnosti a možnosti informačného systému POHODA
     SQL v priebehu bezplatného seminára.               13. 05. Bratislava, Zvolen
                                      18. 05. Bratislava
     Pre záujemcov z radov vlastníkov licencií k sieťovým verziám ekonomického
     systému POHODA sme pripravili seminár POHODA SQL. Jeho cieľom je  20. 05. Zvolen
     účastníkov s týmto systémom zoznámiť a poskytnúť im o ňom na jednom  22. 05. Bratislava
     mieste všetky relevantné informácie. Seminár je zadarmo a môžu sa ho
     zúčastniť až dvaja zástupcovia vlastníkov licencie k ľubovoľnej sieťovej verzii  25. 05. Bratislava
     ekonomického systému POHODA. Seminár nenahrádza školenie pre užívateľov.  27. 05. Zvolen
                                      29. 05. Bratislava
     Bezplatný seminár POHODA SQL môžete absolvovať na všetkých našich
     pobočkách. Vzhľadom na veľký záujem o tento seminár priebežne vypisujeme  01. 06. Bratislava
     nové termíny. Aktuálny prehľad termínov i s počtom voľných miest nájdete na  02. 06. Bratislava, Zvolen
     www.stormware.sk/objednavka/seminar-sql.aspx.
                                      08. 06. Bratislava
                                      09. 06. Bratislava, Zvolen
                                      15. 06. Bratislava
                                      16. 06. Bratislava, Zvolen

                                      22. 06. Bratislava
                                      23. 06. Bratislava, Zvolen
                                      29. 06. Bratislava
                                      30. 06. Bratislava, Zvolen
                                      06. 07. Bratislava

                                      07. 07. Bratislava, Zvolen
                                      13. 07. Bratislava
                                      14. 07. Bratislava, Zvolen
                                      20. 07. Bratislava

                                      21. 07. Bratislava, Zvolen
      POBOČKY STORMWARE                       27. 07. Bratislava
                                      28. 07. Bratislava, Zvolen

      BRATISLAVA

      Matúšova 48, 811 04 Bratislava
      tel.: 02/59 429 911, fax: 02/59 429 910
      e-mail: info@stormware.sk


      ZVOLEN

      Dukelských hrdinov 22, 960 01 Zvolen
      tel.: 045/54 02 530, fax: 045/54 02 531
      e-mail: zvolen@stormware.sk

      www.pohoda.sk
   5   6   7   8   9   10   11   12